שינוי אינו נושא אינטלקטואלי , שינוי הוא נושא רגשי .
הוא נוגע למה שאנו עושים ומרגישים , הוא קשור לאנרגיה ומיקודה . 
הוא קשור לנטילת אחריות אישית לשלוט בשינוי במקום שהשינוי ישלוט בארגון או באדם.
השינוי הוא התקדמות מוגברת שיש לה שלבים THE CYCLE CHANGE

ייעוץ והנחיה המתאפיינים בראיה דינאמית , חדשנית ומערכתית המעוגנים בהשכלה ובניסיון מקצועי רב שנים הן בהדרכה פא"פ והן בהדרכה בלמידה מרחוק .

מעוגן ביתרונות

מקצועיות

ליווי מקצועי המעוגן בהשכלה מגוונת ורחבה הן אקדמית והן מקצועית הנובעים מתהליכי למידה אינסופית בהתאמה לשינויים הארגוניים והטכנולוגים ומעוגנים בניסיון רב בעבודה מול מגוון רחב של ארגונים ומול עובדים בדרגים שונים המיושם באפקטיביות ובהצלחה רבה.

יצירתיות

תהליכי חשיבה מקוריים הנובעים מעולמות תוכן שונים וניסיון רב היוצרים מעבדת חשיבה ייחודית הפורצת את גבולות הדמיון ומניבה רעיונות והדרכות בעלי ערך לאדם ולארגון בשילוב כלים מגוונים, יצירתיים וחדשניים.

חדשנות

בתהליכי חדשנות אנו מוציאים לפועל את הרעיונות החדשים (טכנולוגים ואחרים) שנרקמו בתהליכי חשיבה יצירתיים בהתאמה לתרבות ולסביבה הארגונית התומכת בחשיבה "מחוץ לקופסה" ומתגמלת על אימוץ תרבות של קידום החדשנות הארגונית.

שיחת ייעוץ ראשונית חינם

שינוי אינו נושא אינטלקטואלי , שינוי הוא נושא רגשי .
הוא נוגע למה שאנו עושים ומרגישים , הוא קשור לאנרגיה ומיקודה . 
הוא קשור לנטילת אחריות אישית לשלוט בשינוי במקום שהשינוי ישלוט בארגון או באדם.
השינוי הוא התקדמות מוגברת שיש לה שלבים THE CYCLE CHANGE

ייעוץ והנחיה המתאפיינים בראיה דינאמית , חדשנית ומערכתית המעוגנים בהשכלה ובניסיון מקצועי רב שנים הן בהדרכה פא"פ והן בהדרכה בלמידה מרחוק .

מעוגן ביתרונות

מקצועיות

ליווי מקצועי המעוגן בהשכלה מגוונת ורחבה הן אקדמית והן מקצועית הנובעים מתהליכי למידה אינסופית בהתאמה לשינויים הארגוניים והטכנולוגים ומעוגנים בניסיון רב בעבודה מול מגוון רחב של ארגונים ומול עובדים בדרגים שונים המיושם באפקטיביות ובהצלחה רבה.

יצירתיות

תהליכי חשיבה מקוריים הנובעים מעולמות תוכן שונים וניסיון רב היוצרים מעבדת חשיבה ייחודית הפורצת את גבולות הדמיון ומניבה רעיונות והדרכות בעלי ערך לאדם ולארגון בשילוב כלים מגוונים, יצירתיים וחדשניים.

חדשנות

בתהליכי חדשנות אנו מוציאים לפועל את הרעיונות החדשים (טכנולוגים ואחרים) שנרקמו בתהליכי חשיבה יצירתיים בהתאמה לתרבות ולסביבה הארגונית התומכת בחשיבה "מחוץ לקופסה" ומתגמלת על אימוץ תרבות של קידום החדשנות הארגונית.

שיחת ייעוץ ראשונית חינם