your dreams come to life

חש תחושת תסכול…  
"תקיעות" ….

                                 צומת דרכים…

מתלבטים בנושא כיוון אחר לקריירה, חיפוש אחר זוגיות, ניהול מערכות יחסים. חשים צורך לשנות ולא יודעים איך ?

​הארגון נמצא בתהליך של שינוי ? רה-ארגון ? מנהל חדש, פרויקט חדש ויש צורך בניהול אחר של הצוות ? העובדים זקוקים לגיבוש, להרפיית מתחים , להעשרה, להתמקצעות ?

שתפו אותנו בלבטים ובסוגיות איתם אתם מתמודדים בארגון או במעגלי החיים השונים.
ואנו נשמח לסייע לכם במתן ייעוץ, הכוונה ופתרונות מקצועיים, יצירתיים, אפקטיביים ויישומיים עבורכם.
                         איתכם למינוף ולהצלחה !

ייעוץ ארגוני * אימון * הדרכה

פרי פיתוח של מתודולוגיה מקצועית המשלבת ניהול נכון של שינויים
ייעוץ והנחיה המתאפיינים בראיה דינאמית , חדשנית ומערכתית המעוגנים בהשכלה ובניסיון מקצועי רב שנים הן בהדרכה פא"פ והן בהדרכה בלמידה מרחוק .

שינוי אינו נושא אינטלקטואלי , שינוי הוא נושא רגשי .

הוא נוגע למה שאנו עושים ומרגישים , הוא קשור לאנרגיה ומיקודה .

מעוגן ביתרונות

יצירתיות

תהליכי חשיבה מקוריים הנובעים מעולמות תוכן שונים וניסיון רב היוצרים מעבדת חשיבה ייחודית הפורצת את גבולות הדמיון ומניבה רעיונות והדרכות בעלי ערך לאדם ולארגון בשילוב כלים מגוונים, יצירתיים וחדשניים.

מקצועיות

ליווי מקצועי המעוגן בהשכלה מגוונת ורחבה הן אקדמית והן מקצועית הנובעים מתהליכי למידה אינסופית בהתאמה לשינויים הארגוניים והטכנולוגים ומעוגנים בניסיון רב בעבודה מול מגוון רחב של ארגונים ומול עובדים בדרגים שונים המיושם באפקטיביות ובהצלחה רבה.

חדשנות

בתהליכי חדשנות אנו מוציאים לפועל את הרעיונות החדשים (טכנולוגים ואחרים) שנרקמו בתהליכי חשיבה יצירתיים בהתאמה לתרבות ולסביבה הארגונית התומכת בחשיבה "מחוץ לקופסה" ומתגמלת על אימוץ תרבות של קידום החדשנות הארגונית.

שיחת ייעוץ ראשונית חינם

אשמח לסייע לכם במתן ייעוץ, הכוונה ופתרונות מקצועיים, יצירתיים, חדשניים, אפקטיביים ויישומיים עבורכם.