Dream...Dare...Do...

אימון אישי

הגיע הרגע לעצב את חייך מחדש !

אימון אישי (Life Style Coaching)

"לעולם לא ניתנת לך משאלה, מבלי שיינתן לך הכוח להגשימה.אך ייתכן שתצטרך לעמול לשם כך."

(ריצ'ארד באך)

האימון האישי הינו מסע משותף של המאמן והמתאמן, שתכליתו לגלות למתאמן רבדים שונים המקדמים או חוסמים אותו בדרך למימוש עצמי.

אנו יוצאים למסע מתוך שתי הנחות יסוד מהותיות :

·         כל אדם הוא המומחה הגדול ביותר לחייו, והתשובות לשאלות קיימות בו ולא בגורם חיצוני.

·         בכל אדם קיימים כוחות וכישורים מיוחדים אשר לא תמיד באים לידי ביטוי או ממומשים בחיי היום-יום.

בתהליך האימוני, המתאמן קובע את המטרות והיעדים שלו, ונושא באחריות בלעדית לתוצאות.

תפקידי כמאמנת הוא לא לייעץ ולא לתת פתרונות אלא לעזור לך, כמתאמן/ת למצוא את התשובות הקיימות בך ולא בגורם חיצוני.

מטרות האימון הם לגייס כוחות וכישורים אלו, כאן ועכשיו כדי לסייע לך לממש את הפוטנציאל הטמון בך להגשמת מטרותיך.

כמאמנת אני מסייעת למתאמן/ת להגיע למטרה באמצעות כלים מעצימים, מאתגרים ותומכים.

אנשים המרגישים תקיעות, חוסר אונים וצורך בקבלת החלטות משמעותיות בתחומים כגון: מימוש עצמי, התפתחות מקצועית, ניהול מערכות יחסים וזוגיות, מעברים, הורות ועוד, נעזרים באימון האישי (life coaching) כדרך אפקטיבית ליצירת שינוי מיטיב בחייהם.

בכל סוגי התהליכים האימוניים , אני משתמשת בכלים כגון:

  • זיהוי ומיפוי כוחות מניעים וכוחות מעכבים בתחומי החיים
  • זיהוי וניסוח החזון האישי
  • קביעת מטרות ריאליות ומדידות
  • זיהוי דפוסים ופרדיגמות
  • הקשבה, תמיכה ועידוד
  • חשיבה חיובית
  • דימויים ומטפורות
  •  מטלות חשיבתיות ומעשיות המקדמות את המתאמן.
  •  חיבור ליכולות ולמוטיבציה של המתאמן.
  • ערכות קלפים השלכתיים ומשחקי אימון